Index PX – plní svoje funkce?

 

Publikováno v časopisu Fond Shop 3/2013

Indexem Burzy cenných papírů Praha je index PX. Ten má za sebou již mnohaletou historii. Stejně tak jako česká burza trpí ale index PX několika neduhy.

Index je teploměrem burzy a její nálady. Někdy se také považuje za ukazatel aktivity dané ekonomiky. Mnohdy slouží i jako benchmark pro srovnání výnosnosti investic, anebo i jako podkladové aktivum pro různé investiční nástroje. Podívejme se na konstrukci domácího indexu PX a položme si otázku, zda-li splňuje výše zmíněné funkce. Dříve než se pustíme do rozboru smysluplnosti našeho indexu, řekněme si o něm pár základních věcí. Na stránkách pražské burzy se dočteme, že dnešní index PX se měří od 5. 4. 1994 a navazuje na historii předchozího indexu PX 50. Výchozí hodnotou bylo 1000 bodů. Vážení tohoto indexu je měřeno tržní kapitalizací. Větší firmy mají v indexu větší váhu. Index nezapočítává dividendové výnosy. Toto je velmi podstatná informace.

Když například firma, která má v indexu velkou váhu, jako třeba ČEZ nebo Komerční banka, vyplatí dividendu, tak po rozhodném dnu cena akcie obvykle klesne o čistýdividendový výnos, a to se v konečném důsledku projeví i na poklesu indexu PX. Této problematice se ale budeme ještě věnovat. Index se vypočítává kontinuálně každý obchodní den od 9:00 hodin do ukončení obchodování všech emisí, tedy zhruba do 16:28. Na míru zastoupení firmy v indexu má vliv velikost její tržní kapitalizace a podíl volně obchodovaných akcií na burze. Maximální zastoupení jednoho titulu v indexu, neboli maximální váha je 20 %. Aktuální složení indexu podle jednotlivých vah je uveden v tabulce. Je nutno dodat, že tato báze se aktualizuje 4 krát ročně a to v první burzovní den následující po třetím pátku v měsících březnu, červnu, září a prosinci. Aktualizuje se proto, aby index lépe reflektoval současnou situaci na trhu. Tedy akcie, kterým rostl kurz za poslední 3 měsíce, posílí na úkor těch, kterým klesal. Historického minima dosáhl index PX dne 8. 10. 1998, kdy zuřila finanční krize v Rusku a u nás byla vlna bankrotů bank. To si index sáhl na 316 bodů. Téměř se tam vrátil po teroristických útocích na WTO. Dne 17.9.2001 se index dostal na hladinu 320 bodů. Od té doby ale nastala nevídaná rally, která vyvrcholila 29. října roku 2007 hodnotou 1936 bodů. Dnes se index pohybuje zhruba na polovině této ceny. Tolik k faktům, přejděme k úvahám.

    

 

INDEX PX A EKONOMIKA

Když se podíváme na aktuální váhy v indexu, je nám jasné, že index PX o české ekonomice nevypovídá ani náhodou. Pět největších firem ovlivňuje 88,7 % pohybu indexu. Kdyby tedy někdo považoval index PX za indikátor české ekonomiky, byl by odkázán pouze na 5 firem, z nichž 2 jsou ryze rakouské (Erste a VIG) a jejich příjmy tedy ani zdaleka nepochází jen z ČR. Další dvě jsou sice české, ale mají majoritního zahraničního vlastníka (KB, Telefónica), který si s českými dcerami a tedy i jejich kurzem může dělat co chce. A tak nám tu zbývá jediná česká firma, kterou je ČEZ, jenže ani jeho zisky a tržby nejsou pouze z České republiky a jeho výsledky hospodaření tak neodráží jen situaci v ČR. Takže označení indexu PX jako indikátoru české ekonomiky můžeme považovat za silně nadsazené a ve skutečnosti naprosto nepoužitelné.


INDEX PX JAKO BENCHMARK
Tady narážíme na jeden obrovský paradox současné doby. Český akciový trh patří k jedněm z největších plátců dividend na světě. Mám na mysli výši dividendových výnosů. Je to dáno tím, že na pražské burze je hodně společností, které mají majoritního zahraničního vlastníka a ten si vyplácí na dividendách
větší polovinu zisku, anebo všechen. Není výjimkou, že si vyplácí i víc, než je firma schopná vyprodukovat, a to rozdělením zisku z minulých let, nebo snížením základního kapitálu a podobně. Takto se chovají firmy jako Telefónica, KB, Phillip Morris a další. Podle měsíční statistiky BCPP je dividendový výnos hlavního trhu 5,93 %. Tyto praktiky trvají už několik let a jsou zrcadlem současné koncepce globální ekonomiky. Proti tomu nic nenamítáme. Jenomže index PX do svojí výkonnosti dividendy nezapočítává. A tady je ten paradox. Index dividendového ráje do své výkonnosti dividendový výnos nezapočítává. Proto se  nemůžeme divit, že se index nachází téměř na polovině předkrizových hodnot, zatímco americký S&P 500 TR už nad nimi. Index S&P 500 TR dividendy započítává (Existuje ale i PR verze, která dividendy nezapočítává). Kdybychom reinvestovali zhruba 6% dividendový výnos z českého trhu po dobu šesti krizových let, tak dostáváme kumulovaný výnos 41,85 %. Kdybychom o to dnes zvýšili index PX, tak by byl na hodnotě 1480 bodů. To je sice stále vzdáleno od maxim, ale rozdíl není tak propastný. Níže zhruba o čtvrtinu oproti předkrizovým maximům je například i blue chips index eurozóny, který započítává i dividendy, Euro Stoxx 50 Total Return (SX5T), zatímco ten, který dividendy nezapočítává EURO STOXX 50 (SX5E), je níže o 40 %.

CO Z TOHO PLYNE?
Současná konstrukce indexu PX je výhodná pro správce aktiv, fondů a produktů investujících do českých titulů a těch, kteří používají index PX jako  benchmark. Pokud by totiž i průměrně inteligentní product manager poskládal portfolio podle vah jednotlivých titulů, má jistotu, že vždy porazí benchmark, a to díky dividendovým výnosům. Investor nebo klient by si měl být tohoto faktu vědom a měl by zvážit, že pokud chce kopírovat index PX, nepotřebuje k tomu  správce aktiv, ale jednoduše si podle veřejně dostupných údajů složí portfolio, které na čtvrtletní bázi bude upravovat. Má jistotu, že index vždy překoná a  nemusí platit poplatky za správu. Pouze brokerské (poplatky za nákup akcií atd.) Tady ovšem záleží na tom, o jakou částku portfolia jde. Pokud máme v portfoliu 100 000 Kč, tak se nám nepodaří nakoupit Philip Morris, tak abychom ho měli zastoupený váhou 1,8 %, když jedna akcie stojí 10.000 Kč, což je 10 % portfolia.
JAK TO TEDY JE?
Na otázku ze začátku článku, jestli je index PX indikátorem české ekonomiky, odpovídáme ne. Na otázku jestli je dobrým benchmarkem říkáme, že velmi zkresleným. Sedí jedině to, že index PX  je skutečně teploměrem aktuální burzovní nálady. Ale i tady musíme vzít v potaz výrazný vliv čtyř největších titulů.  Pokud by vyplatila Komerční banka dividendu ve výší 250 Kč, znamená to čistý dividendový výnos 212,5 Kč. To je při současné ceně dividendový výnos zhruba 5,3 %. O tolik zhruba propadne kurz akcie den po rozhodném dni (pokud ji nebudou ovlivňovat jiné faktory). Tato událost srazí index PX o procento. Tudíž česká burza může být ztrátová, i když se mohou okolní burzy pohybovat kolem nuly. Index nemusí být ovlivňován pouze výplatou dividend, ale i zprávami jednotlivých velkých firem, které mohou hýbat kurzem. Z toho všeho nám vyplývá, že index PX není nutno brát jako modlu českého investičního světa, ale je třeba si být vědom jeho možného zkreslení v určitých věcech. ■