Andrew Carnegie - nejoblibenější z milionářů

 

Publikováno ve Finanční poradce 03/2010

 

Vsadím se, že určitě každý z nás četl alespoň jednu motivační knížku na téma: „Jak zbohatnou“, „Jak být finančně nezávislý“, „Jak motivovat svůj tým a být idolem“, „Jak komunikovat, aby vás všichni měli rádi“ a podobně. Každý jsme si z nich vzali několik moudrých myšlenek, které nám pomohli zlepšit osobní i profesní život. Mezi lidmi pohybujícími se na burze traduje rčení: „Pokud někdo umí obchodovat na burze, tak obchoduje. Pokud ne, tak píše knížky o tom, jak zbohatnout obchodováním na burze“. Když už tedy do rukou vezmu nějakou knihu o burze, chci aby autor byl skutečný a úspěšný burzián a knihu napsal na sklonku své úspěšné kariéry za účelem podělení se svými zkušenostmi se širokou veřejností, aby se ji dostalo lepšího finančního vzdělání. (B.Graham, A.Kostolany, J. Rogers a pod.). Naopak pozor bych si dával, když ani ne třicátník s tří letou praxi, se snaží zbohatnout právě vydáváním předražených knih a seminářů o tradingu a FOREXu. Stejně tak, když se chci stát dobrým businessmanem, budu vyhledávat rady a myšlenky u lidí, kteří nesmírné bohatství během života nabyli a to vlastní zásluhou. Co může být inspirativnější než příběh syna chudých skotských přistěhovalců, jenž od dvanácti let musel pracovat, aby se pak stal druhým nejbohatším mužem na světě své doby? Řeč je o jednom z nejsympatičtějších milionářů, kteří během života nejen dokázal během života obrovské jmění nashromáždit, ale zároveň ho i účelně použít ve prospěch celé společnosti. Jeho jméno je Andrew Carnegie, ocelářský král z Pensylvánie, který žil v letech 1835 – 1919. Od roku 1901 se věnoval výhradně filantropii. Pro soubor jeho myšlenek zabloudíme do roku 1908, kdy nakladatelství J.OTTY v Praze vydalo knížku Andrew Carnegie: Panství obchodu. Ačkoliv je publikace starší než kdokoliv kdo čte tyto řádky, a doba se za ty roky hodně změnila, určitě stojí za to si některé rady o tom jak se stát úspěšným a bohatým obchodníkem   připomenout. Říká je přece člověk, který jim sám byl.

 

A jaké že to rady průmyslník mládeži zanechal? Ať promluví sám: „Bylo by dobré, kdyby mladí lidé začínali od začátku a zaujímali nejpodřízenější postavení. Neuškodí nováčkovi, když zamete obchodní místnost. V každém zaměstnání však “měřte vysoko“. Nedal bych ani cent za mladíka, který se již nevidí společníkem anebo hlavou nějaké vynikající firmy. Nebuďte ve svých myšlenkách ani na okamžik spokojeni s postavením hlavního pomocníka, mistra nebo všeobecného správce v některém závodě (vedoucí, provozní). Řekněte si každý: „Mé místo je na vrcholu.“ Buďte králi ve svých snech.“ Podmínkou cesty k úspěchu jsou v Carnegieho očích: počestnost, pravdivost, poctivost a spořádaný manželský život. Ten je důležitý ze dvou důvodů. Subjektivní důvod je že člověk ve vztahu harmonickém se může plně soustředit na obchod a podnikáním. Domov mu má být přístavem k načerpání síl a nikoliv kvůli pravidelním hádkám o ně přicházet. Výběr celoživotního partnera je velmi důležitá věc. Objektivní faktor je svého partnera nepodvádět. Když zaměstnavatel, nebo obchodní partner vidí, že podvádíte životního partnera, jak vám pak má důvěřovat, že nepodvedete i jeho? 

Jsou však 3 věci, kterých Carnegie se rozhodně doporučuje vyvarovat:

„Prvním a nejsvůdnějším, zhoubou pro většinu mladých lidí je pití alkoholických nápojů. Nejsem přestrojeným kazatelem naprosté abstinence, jsem mužem, který zná dosti a poví vám, co mi zkušenost ukázala. Můžete téměř úplně podlehnout kterémukoliv jinému pokušení a znova se napravíte, ale uniknout chorobné závislosti k alkoholu je téměř nemožné. Poznal jsem málo výjimek z tohoto pravidla.

Za druhé největší nebezpečí pro mladého obchodníka považuji nebezpečí spekulace na burze. (Pozor – nezaměňovat si pojmy „spekulace“ a „investice“. Carnegie sám investoval na burze.) V mládí jsem znal několik lidí a firem, kteří spekulovali. Tito lidé nebyli nikdy našimi předními občany. Každy na ně pohlížel s nedůvěrou. Viděl jsem pak, že později byli všichni tito spekulanti nenapravitelně zničeni, upadli peněžně i mravně. Je sotva příklad nějakého muže, který by nabyl jmění pomocí spekulace a udržel je. Hráči umírají chudí a jistě není příkladu spekulanta, jehož život by byl sám o sobě poctiví a pro společnost užitečný. Obchodník, který se chápe ranních novin, aby především viděl, jaký asi výsledek budou mít jeho spekulace na burse, činí sám sebe neschopným pro klidnou rozvahu a správné řešení obchodních otázek, jimiž se má zabývat během dne. Podkopává zdroje vytrvalé a soustředěné energie, na které právě závisí trvalý úspěch a často i bezpečnost jeho hlavního obchodu.

Třetí a poslední nebezpečí, před nímž třeba varovat, je zvyk ručit za cizí dluhy. Je to nebezpečný zvyk, tím nebezpečnější, že nás většinou přepadá pod rouškou přátelství. Odvolává se na vaše šlechetné city a vy sami si říkáte: „Jak mohu odepřít půjčit své jméno, abych pomohl příteli?“  Jste-li něco dlužní, tedy všechen váš kapitál a všechno vaše jmění je zástavou ve vašich rukách, která musí zůstat neporušená pro zabezpečení těch, kdo vám poskytl úvěr. Ručí-li zadlužený obchodník za jiného, není to jeho vlastní kapitál nebo jmění, který vystavuje nebezpečí, nýbrž je to úvěr a kapitál jeho vlastních věřitelů. Pamatujte si proto: nikdy neručte za jiné, pouze když máte hotové vlastní prostředky a nikdy neručte nad ně.“

            Domnívaje se, že jste ostražití před zmíněnými třemi nebezpečími, přecházíme nyní k otázce, jak se dostanete z podřízeného postavení, až k postavení, které máte vysněné. Mohu vám říci to tajemství. Na místo otázky: „Co musím učinit pro svého zaměstnavatele?“ se ptejte: „Co mohu učinit?“ Poctivé a svědomité plnění povinností vám uložených je jistě velmi dobré, ale úsudek o vás v takovém případě obyčejně zní, že konáte své nynější povinnosti tak dobře, že byste je měli plnit i nadále. Z takové třídy děláme asistenty, účetní, pokladníky, bankové úředníky a jimi zůstanou až do konce své životní kapitoly. To nestačí pro budoucího společníka firmy. Ten musí učinit něco víc.   Něco výjimečného a nad okruh svých vlastních povinností. Musí obrátit na sebe pozornost. Jako skladník musí najít v učte chybu, o kterou by vlastně nebyl povinen se starat a která ušla pozornosti účetního. Jste-li pomocníkem u váhy, musíte učinit firmě nějakou úsporu tím že pochybujete-li o správnosti váh, opravíte je, třebas by to bylo vlastně věcí řemeslnického mistra.

Některého dne vám bude ve vašem vlastním oboru nařízeno učinit nebo říct něco, o čem vy víte, že to bude ke škodě zájmům firmy. To je vaše chvíle. Povstaňte jako muž a řekněte to. Řekněte to směle a udejte své důvody a dokažte svému zaměstnavateli, že zatímco jeho myšlenky byly zaměstnány jinými věcmi, vy jste zkoumal, jak prospět jeho zájmům. Ať už máte pravdu, nebo ne, dosáhl jste první podmínky úspěchu. Obrátil jste na sebe pozornost. Váš zaměstnavatel pochopil, že nemá ve svých službách pouhého „najatce“, který se spokojí, když mu  dá tolik a tolik hodin práce za tolik a tolik dolarů, nýbrž člověka který věnuje i své volné chvíle a všecky myšlenky obchodu. Takový zaměstnanec nutně utkví v paměti, a to v paměti dobré a vděčné. Za nedlouho bude tázán po mínění ve svém vlastním oboru, a bude-li jeho mínění zdravé, bude záhy tázán a přibírán k poradě v otázkách širšího významu. To znamená už společnictví, i když ne s nynějším zaměstnavatelem tedy s jinými. Vaše noha v takovém případě stojí na žebříku, jak vysoko vystoupíte, závisí úplně na vás samotných.

Vždycky porušujte rozkazy (vašich přímých nadřízených), prospějete-li tím zaměstnavatelům (firmě). Nikdy nebylo silné osobnosti, která by nebyla někdy porušila pravidla a rutiny a která by si neutvořila nová pro sebe. Pravidlo je pouze pro ty, kteří nemají žádné vyšší cíle, vy však nesmíte zapomenout, že jste povolání, aby jste byli majiteli, abyste vydávali a rušili rozkazy. Neváhejte tak učinit, když jste si jistí, že tak prospějete zájmům svého zaměstnavatele, a když jste tak jisti výsledkem, že připraveni na sebe vzít odpovědnost. Když vás pak zavolá k zodpovědnosti za vaše samostatné jednání, ukažte mu na výsledek vaší myšlenky a řekněte mu, že jste předem věděli, že tomu tak bude. Ukažte mu, jak nesprávné byly jeho rozkazy. Mistrujte svého mistra. Nic mu nebude příjemnější, pokud je pravým druhem mistra. Není-li jim, nebude ani pravým mužem pro vás, abyste s ním zůstali. Najděte si jiného, který dovede ocenit nadání.

 

Je jeden bezpečný znak nastávajícího společníka firmy, budoucího milionáře: jeho příjmy vždy převyšuji jeho vydání. Začíná spořit hned jak začne vydělávat. Nezáleží na tom jak málo můžete uspořit, uspořte toto málo. Uložte to bezpečně. Nemusí to být přímo banka, nebo státní obligace, můžou to být i akcie o kterých se domníváte,že jsou bezpečné a budou výnosné, ale pamatujte si, nehrajte si se svými úsporami! Záhy se Vám naskytne šťastná příležitost vložit je do nějakého podniku. Kapitalisté důvěřují spořivým mladým lidem. Výsledkem vašich těžce získaných úspor bude, že „mecenáš“ hledající společníka, půjčí nebo vám svěří za každých vašich uspořených sto dolarů, jeho tisíc. Vaši investoři nehledají kapitál, ale člověka, který dokázal, že má obchodní vlastnosti, které tvoří kapitál. 

 

Můžete se stát , že budete netrpělivý, anebo začnete ztrácet odvahu, když tak rok za rokem budete zůstávat v podřízeném postavení. Není pochyby, za nynější doby, kdy business se více a více soustřeďuje do obrovských podniků, je stále nesnadnějším a nesnadnějším mladému člověku bez kapitálu začít samostatný business. Ovšem někdy si předsudky o nemožnosti začátku přivozuji i mladý lidi samy. Jednou si stěžují na nedostatek štěstí, jiní viní, že neměli štěstí na správného zaměstnavatele, kteří preferují příbuzné nebo oblíbence, jenž povyšují nezaslouženě. To však není pravda. Naopak, nikdo netrpí tolik nedostatkem pravého člověka na pravém místě a nikdo ho tak úzkostlivě nehledá jako právě majitel firmy.

 

Když už začnete podnikat, tak první podmínkou úspěchu je: Soustřeďte svou sílu, myšlenky a kapitál výlučně na jeden business, kterému jste se věnovali. Když začnete v jednom oboru, umiňte si bojovat pouze v něm, až v něm dosáhnete vůdčího místa. Osvojte si každé zdokonalení, mějte nejlepší stroje a technologie a znejte o své věci nejvíce. Dejte všechna vejce do jednoho košíku a potom bděte nad tímto košíkem! Chybou obchodníků je nedostatek soustředěnosti.