Knihovna

Seznam knih, které čtu - aneb kudy se ubírá mysl má. Dobrým a moudrým lidem knížky k zapůjčení

Akcie a Finanční trhy

Brabec J., Nauka o bursách (1910)

Fousek F., Příručka ku čtení bursovnich a obchodních zpráv v denním tisku. (1922)

Gladiš D., Naučte se investovat, 2. rozšířené vydání

Goodman G., (Smith A.), Supermoney (1972, reedice 2006)

Graham B., Inteligentní investor - Investiční bible

Graham B., Dodd L. D., Security Analysis (1934)

Kaufman H., O penězích a trhu

Kočí B., Bursy a bursovní obchody - sborník praktických statí (1924) - Zajímavá kniha, které skvěle vystihuje i dnešní burzovní psychologii

Kratochvíl K. Bankéři (1962) - zajímaví pohled do fungování tuzemských finančních skupin mezi lety 1870 - 1945

Mayer A., Spekulanti a finanční katastrofy

Menec J., Co má věděti akcionář o akciové společnosti (1926)

Paulat J. V., Bursa a bursovní spekulace. Díl II. (1931)

Rogers J., Žhavé komodity

Siegel J.J., Stocks for the Long Run (2008)

Schwager J. D., The New Market Wizards (1992)

Schwager J. D., The Stock Market Wizards (2001) - V ČR vydáno jako: Úspěch na finančních trzích

Tesaříková L., Obchod s cennými papíry (1994) - Zajímavý pohled do burzovního privatizačního období

Ekonomie

Dobrovolný B., Národní hospodářství (1940) - "Pro ty, kdo chtějí nahoru a vpřed"

Engliš K., Národní hospodářství pro každého (1946)

Karásek K. Jak uložiti peníze (1914)

Kouba K. a kol., Privatizace bez kapitálu (2005)

Ministerstvo informací Černá kniha kapitalistického hospodaření před únorem 1948 (1948)

Obzor národohospodářský - 1920 - Svázané články časopisu (časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálně politickým)

Pimper A., Národohospodářská čítanka (1930) - Populární kniha o národním hospodářství

Revenda Z. a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví, 3. vyd. - trochu teorie

Smiles S., Základ blahobytu (1890)

Soft skills, motivace

Carnegie D., Jak získávat přátele a působit na lidi - Nejlepší kniha z nejlepších

Casson H., Umění jednat s lidmi (1938)

Clason G. S., Nejbohatší muž v Babylóně

Hill N., Myšlením k bohatství - Zajímavá motivační knížka

Korec R., Universita životního úspěchu (1938)

Lorimer J. H.: Od píky (1930, orig. 1901) - Poučné dopisy bohatého otce mladému synovi (půjčené M.)
Mathews W. - Prospívání ve světě (1899)

Veverka J., Úspěch - magazín snaživých (1935) - Svázaný ročník časopisu

Životopisy, Úspěchy

Carnegie A. Panství obchodu I. (1908) - Sbírka myšlenek a přednášek jednoho z nejlepších podnikatelů 19. století

Carnegie A. Panství obchodu II. (1908) - Sbírka myšlenek a přednášek jednoho z nejlepších podnikatelů 19. století

Ford H., Dnes a zítra (1926)

Ford H., Moje filosofie průmyslu (1930)

Husák P., Budování kapitalismu v Čechách - rozhovory s prvním ministrem privatizace T. Ježkem

Kosatík P., Bankéř první republiky (2010) - život Dr. Jaroslava Preisse

Livermore J. L., Reminiscences of a Stock Operator (1923)

Pecháčková F., Chléb náš vezdejší (1939) - Románový životopis T.Baťi

Schroeder A., The Snowball - životopis W. Buffet

Siemens v. W., Můj život (1942)

Wilson D., Rotschildové - Příběh jednoho z nejbohatších rodů od 1560 do 1990

Management, Podnikání

Cekota A., Baťa - Myšlenky, činy, život a práce (1929)

Emerson H. Dvanáct zásad výkonnosti (1936)

Lehár M., Přehledné dějiny n.p. Svit před znárodněním 1894 - 1945

Mayer J. Vývoj a budoucnost obchodu (1928)

Pochylý J., - Baťova průmyslová revoluce - Systém řízení, organizace a motivace v Baťových závodech

Průkopník úspěšného podnikání - svázaní ročník podnikatelského periodika za rok 1942
Weirich M., - Účast zaměstnanců na zisku kapitálu podniku 1946

Statistika, ročenky

Bankovní dům Petschek a spol., Hospodářský rok 1930 v Československé republice

Baťa n.p.,  Volá Zlín - Ročenka n.p. Baťa 1947

České slovo., Hospodářská ročenka 1931

Harvardské i.f., Výroční zpráva 1994

Kašpar J., Pražské bursovní papíry 1939 - 1940

Kašpar J., Pražské bursovní papíry 1940 - 1941

Kubašta V., Obchodní a kancelářská příručka pro každého 1926

Kubašta V., Obchodní a kancelářská příručka pro každého 1929

Město Zlín., Budujeme velký Zlín 1938

Město Zlín., Zpráva a účty města Zlín za rok 1933

Warsaw Stock Exchange., Fact book 2009

Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně., Výroční zpráva 1933

Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně., Ročenka 1934

Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně., 25 let Ž-P Z 1912 - 1937

Bulvárek

Anderson G., Cityboy

Griner P. a H., Milionář (1990), motivační příručka pro podnikatele z devadesátych let

Kiyosaki R. T., Cashflow kvadrant 

Krejčíř R., - Krejčíř Radovan - Jak se privatizovalo a jak funguje politika....

Mach J., - Veselá mysl sv. 1 - Baťa zblízka (1938)
Pultík J. F. - Veselá mysl - Obchod je obchod (1939)

Finanční beletrie

Arbes J., Moderní upíři  - aneb obraz obchodního života pražského

Červinka O. Boj s kapitálem (1900) - román z období zakladatelské éry v rakousku-uhersku a následné krize (1870 - 1875)

Goddard R., Krach - Katastrofa Jihopacifické společnosti - skvěly román z období prasknutí pvní umělé vytvořené akciové bubliny "South Sea Bubble"

Pujmanová M., Lidé na křižovatce - z období Baťovizmu